OGŁOSZENIE – zmiana godzin przywozu dzieci do SP nr 1 w Dobczycach od II semestru 2019/2020

Trasa I : Brzączowice (G. Jałowcowa) –  Stojowice  – Brzączowice SP – Dobczyce SP nr 1  

Brzączowice (G. Jałowcowa) 7.00

Trasa II : Kornatka(Dziuraki) – Kornatka SP – Dobczyce SP nr 2 – Dobczyce SP nr 1

            Kornatka (Dziuraki) – godz. 7.30

Godziny odwozu uczniów pozostają bez zmian (dotyczą trasy II).

1 kurs – codziennie – godz. 13.55

                                 2 kurs:

                                    poniedziałek – 15 : 45

                                    wtorek – 15 : 45

                                    środa – 15 : 45

                                    czwartek – 15 : 45

                                    piątek – 15 : 00

Zapraszamy również do wzięcia udziału w aukcji prac, która odbędzie się po koncercie „Gwiazdo świec, kolędo leć”. Dochód z aukcji zostanie przeznaczony na ratowanie życia Marysi Miąsko.  Akcje wspierają „Bądźmy Razem” Stowarzyszenie Hospicyjne w Wiśniowej oraz Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Dobczycach. Liczymy na otwarte serca. POMAGAJMY!

Najeżdżając myszką na obraz zobaczycie Państwo kwotę wywoławczą.

Dni wolne w roku szkolnym 2019/20

W roku szkolnym 2019/2020 ustalono następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych(tzw. dni dyrektorskie):

8 listopada 2019 r.

2 i 3 stycznia 2020 r.

21, 22 i 23 kwietnia 2020 r. – egzamin ósmoklasisty

24 kwietnia 2020 r.

12 czerwca 2020 r.

W tych dniach (poza terminem obejmującym egzamin ósmoklasisty) szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla chętnych osób.

Procedura postępowania podczas rekrutacji kandydatów do pracy w zakresie ochrony ich danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Dobczycach, kontakt do inspektora iodcuw@dobczyce.pl
Dane osobowe przetwarzane będą przez administratora w związku z prowadzoną rekrutacją na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b tj. czynności związane z zawarciem umowy w zakresie danych wymienionych w art. 22[1] Kodeksu Pracy. Przesłanie przez kandydata szerszego zakresu danych jest traktowane przez administratora jako wyraźne działanie potwierdzające zgodę na ich przetwarzanie w procesie rekrutacji, a podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a w zakresie danych szczególnej kategorii. Dane będą przetwarzane przez czas rekrutacji oraz przez okres 3 miesięcy po jej zakończeniu celem obrony przed roszczeniami ze strony kandydatów. Podanie danych w zakresie art. 22[1] KP jest obowiązkowe, a w zakresie szerszym dobrowolne, a jego nie podanie nie rodzi negatywnych skutków. Odbiorcami danych są podmioty świadczące usługi, którym administrator zleca przetwarzanie danych. Przysługują Państwu następujące prawa: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, a w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody, możliwość jej wycofania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jednak wcześniej zachęcam do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych.

Sukcesy plastyczne naszych uczniów!

W miesiącu grudniu uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Centrum Kultury i Sportu w Miechowiept. „Boże Narodzenie w sztuce ludowej”.Przedmiotem zmagań był własnoręcznie wykonany ekologiczny stroik świąteczny (forma przestrzenna) przygotowany z różnorodnych materiałów naturalnych oraz okazów …

Koncert kolęd „W 4 Świata Strony” – zaproszenie

Dobczyce, 09.01.2020 Szanowni Państwo,                 serdecznie zapraszamy na coroczny koncert kolęd „W Cztery Świata Strony”, który odbędzie się 24 stycznia 2020 roku o godzinie 17:00 w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym w Dobczycach. Jak co roku towarzyszyć nam będzie Orkiestra Dęta „Dobczyce”. …