To właśnie tego wieczoru…

To właśnie tego wieczoru,
Gdy wiatr zimny śniegiem dmucha,
W serca złamane i smutne cicha wstępuje otucha.
To właśnie tego wieczoru od bardzo wielu już wieków
Pod dachem tkliwej kolędy Bóg się rodzi w człowieku.

W tym roku apel z okazji świąt Bożego Narodzenia przekazujemy w nieco inny sposób. Chcemy wyrazić naszą radość z oczekiwania na Dzieciątko Jezus poprzez przygotowane kolędy, recytacje i kartki bożonarodzeniowe. Tym wszystkim dzielimy się wirtualnie przygotowując filmy z okazji nadchodzących świąt.
Życzymy radości wśród bliskich, oby nie zabrakło ich przy wigilijnym stole, nadziei na lepsze jutro i na cały rok 2021.
Dyrekcja, Nauczyciele, Uczniowie
oraz Pracownicy Szkoły Podstawowej nr1 w Dobczycach

W przygotowanie montażu słowno-muzycznego zaangażowali się wolontariusze Szkoły Podstawowej nr 1 w Dobczycach, nauczyciele oraz gościnnie pani Renata Przemyk i pan Grzegorz Tuleja (gitara) oraz Leon Lauterbach (skrzypce). Bardzo serdecznie dziękujemy, że zawsze są z nami.
U. Rokosz, B. Małota, J. Starzak

Instrukcja logowania Rodzica i Ucznia do dziennika UONET

Proszę wejść na stronę pod adresem: https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminadobczyce/  lub bezpośrednio na stronę szkoły: www.spnr1dobczyce.pl, następnie na zakładkę DZIENNIK/ Kliknij „Zaloguj się”/ Kliknij „Załóż konto”/ Wpisz swój adres email, potwierdź, że nie jesteś robotem i kliknij: „Wyślij wiadomość”  Jeżeli …

Aplikacja ProteGO Safe – wspólny list Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego do rodziców

Wspólny list Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego – Przygotowujemy się na bezpieczny powrót uczniów do szkół. Jesteśmy przekonani, że wspólne i odpowiedzialne działania pozwolą ograniczać ryzyko szerzenia się …

Organizacja kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Dobczycach w dniach od 25 marca do 11 kwietnia 2020r.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i …

Procedura postępowania podczas rekrutacji kandydatów do pracy w zakresie ochrony ich danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Dobczycach, kontakt do inspektora iodcuw@dobczyce.pl
Dane osobowe przetwarzane będą przez administratora w związku z prowadzoną rekrutacją na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b tj. czynności związane z zawarciem umowy w zakresie danych wymienionych w art. 22[1] Kodeksu Pracy. Przesłanie przez kandydata szerszego zakresu danych jest traktowane przez administratora jako wyraźne działanie potwierdzające zgodę na ich przetwarzanie w procesie rekrutacji, a podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a w zakresie danych szczególnej kategorii. Dane będą przetwarzane przez czas rekrutacji oraz przez okres 3 miesięcy po jej zakończeniu celem obrony przed roszczeniami ze strony kandydatów. Podanie danych w zakresie art. 22[1] KP jest obowiązkowe, a w zakresie szerszym dobrowolne, a jego nie podanie nie rodzi negatywnych skutków. Odbiorcami danych są podmioty świadczące usługi, którym administrator zleca przetwarzanie danych. Przysługują Państwu następujące prawa: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, a w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody, możliwość jej wycofania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jednak wcześniej zachęcam do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych.