WNIOSKI

Wniosek o świadczenie socjalne

Oświadczenie o dochodach

Powyższe wnioski zawierają nowe druki obowiązujące od maja roku 2021. Wnioski o świadczenia socjalne składamy w terminach do 10 marca, 30 maja i 25 listopada.

Komisja zdrowotna będzie rozpatrywać wnioski raz na kwartał, które należy składać do 20 marca, 20 czerwca, 20 września i 20 listopada u dyrektora. W uzasadnionych przypadkach komisja będzie powoływana częściej.