„Odeszłaś tak cicho i bez pożegnania,    Jak  ten, co nie chce swym odejściem smucić. Jak ten, co wierzy w chwili rozstania, że ma niebawem z dobrą wieścią wrócić…”   …