To właśnie tego wieczoru…

To właśnie tego wieczoru,
Gdy wiatr zimny śniegiem dmucha,
W serca złamane i smutne cicha wstępuje otucha.
To właśnie tego wieczoru od bardzo wielu już wieków
Pod dachem tkliwej kolędy Bóg się rodzi w człowieku.

W tym roku apel z okazji świąt Bożego Narodzenia przekazujemy w nieco inny sposób. Chcemy wyrazić naszą radość z oczekiwania na Dzieciątko Jezus poprzez przygotowane kolędy, recytacje i kartki bożonarodzeniowe. Tym wszystkim dzielimy się wirtualnie przygotowując filmy z okazji nadchodzących świąt.
Życzymy radości wśród bliskich, oby nie zabrakło ich przy wigilijnym stole, nadziei na lepsze jutro i na cały rok 2021.
Dyrekcja, Nauczyciele, Uczniowie
oraz Pracownicy Szkoły Podstawowej nr1 w Dobczycach

W przygotowanie montażu słowno-muzycznego zaangażowali się wolontariusze Szkoły Podstawowej nr 1 w Dobczycach, nauczyciele oraz gościnnie pani Renata Przemyk i pan Grzegorz Tuleja (gitara) oraz Leon Lauterbach (skrzypce). Bardzo serdecznie dziękujemy, że zawsze są z nami.
U. Rokosz, B. Małota, J. Starzak