POSIŁEK DLA DZIECI I UCZNIÓW – KTO MOŻE OTRZYMAĆ POMOC W FORMIE POSIŁKU W SZKOLE, PRZEDSZKOLU, ŻŁOBKU?

Z tej formy wsparcia mogą skorzystać osoby, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej oraz spełniające warunki otrzymania wsparcia wskazane w ustawie o pomocy …