PROJEKT 2020/21

  Projekt edukacji kulturalnej i czytelniczej

 „Kultura zdobi i ułatwia życie”

CEL GŁÓWNY:

PROMOCJA LITERATURY I CZYTELNICTWA WŚRÓD UCZNIÓW ORAZ WŁAŚCIWYCH POSTAW

Założeniem projektu jest kształcenie nawyków czytelniczych uczniów, rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie, wspomaganie rozwoju emocjonalnego i moralnego dzieci oraz kształtowanie postaw uczniów.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

– zachęcanie uczniów do sięgania po literaturę piękną i książki popularnonaukowe,
–  poprawa stanu czytelnictwa w szkole,
– rozwijanie wyobraźni dziecięcej, odwoływanie się do dziecięcych uczuć i wrażliwości,
– przygotowanie do poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów,
– doskonalenie umiejętności językowych,
– wyrabianie nawyków związanych z właściwym, kulturalnym zachowaniem w szkole, w domu, w instytucjach kultury,
– wspomaganie rozwoju emocjonalnego, dostarczanie pozytywnych przeżyć, budowanie poczucia własnej wartości, uczenie wartości moralnych,
– zapobieganie uzależnieniom od telewizji i komputerów,
– rozwijanie zainteresowań – literackich, przyrodniczych, geograficznych itp.,
– uświadomienie rodzicom roli książki i nawyku czytania w procesie edukacji i życiu dziecka.

Wrzesień:

Kultura na co dzień, czyli jak obycie ułatwia życie”

 •  przedstawienie opracowanych zwrotów grzecznościowych w formie komiksów klasy IV-VIII i ilustracji klasy I-III,
 • Godziny wychowawcze poświęcone tematyce kultury osobistej w życiu codziennym.

Październik:

„Wypowiadamy wojnę wulgaryzmom”

 • Opracowanie haseł i wyeksponowanie ich  w holu szkolnym,
 •  konkurs na rymowankę „Protestujemy przeciwko wulgaryzmom”,
 • „Zaprezentuje Ci moje ulubione książki” – przygotowanie przez uczniów klas 6 prezentacji multimedialnych o ich ulubionych książkach.
 • Ulubione postacie z książek – uczniowie klas 4 i 5 wykonują postacie z książek z „darów natury”
 • Dzień Książkowego Misia
 • przedstawienie profilaktyczne: „Na ratunek”

Listopad:

„Kodeks kulturalnego ucznia”

 • Skrzynka, do której uczniowie będą mogli wrzucać swoje propozycje kulturalnych zachowań,
 • opracowanie Kodeksu kulturalnego ucznia,
 • „Drzewo czytelnika” – ustawienie w holu makiety drzewa (Samorząd Uczniowski), na której uczniowie klas 2 i 3 przyczepiają liście z argumentami: „Czytam bajki, bo…”, „Moja ulubione opowiadanie…”.
 • Recenzja książki popularnonaukowej – uczniowie klas 8 piszą krótką recenzję (osiem do dwunastu zdań).

Grudzień:

„Mój język świadczy o mnie”

 • Dni Komiksu – uczniowie klas 7 wykonują i prezentują ulubione komiksy.
 • „Przeczytaliśmy – namalowaliśmy” – uczniowie klas 1 wykonują ilustrację do wybranej książki.
 • wyeksponowanie aforyzmów, rymowanek, haseł propagujących używanie pięknej polszczyzny,
 • konkurs na najpiękniej i prawidłowo nakryty stół wigilijny.

Styczeń:

 „Jak jeść zdrowo, smacznie i kulturalnie

 • opracowanie zasady zachowania przy stole,
 • prezentacja i degustacja wykonanych przez poszczególne klasy kanapek, ciasteczek,
 • pokaz właściwego nakrycia stołu i zachowania się przy stole.

Luty:

„Walczymy z wandalizmem”

 • spotkanie z policjantem – prawna odpowiedzialność za swoje czyny
 • przestrzegania prawa szkolnego,
 • poszanowanie mienia.

Marzec:

 „Kultura w miejscach publicznych”

 • zasady zachowania się w teatrze, odpowiedni strój,
 • kulturalny kibic.

Kwiecień:

„Kulturalny strój na co dzień i od święta”

 •  projektowanie stroju na każdą okazję – wystawa projektów
 • „Jak należy się witać?”

Maj:

„ Jak Cię widzą, tak Cię piszą”

 • Rysowanie ilustracji ukazujących nasze gesty, miny – wystawa prac,
 • Mowa ciała – znaki przekazywane za pomocą gestów, min i postaw,
 • zachowanie w sytuacjach oficjalnych i nieoficjalnych.
 • „Jak nie czytam, jak czytam”
 • „Święto Książki” – podsumowanie projektu.

PROJEKT EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 2019/2020

„Bądź człowiekiem wśród stworzeń, bratem między braćmi” realizowany w Szkole Podstawowej nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Dobczycach

Troszcz się o człowieka, o ziemię, o rośliny, o wodę i powietrze, aby Ziemia nie została ich pozbawiona” (Św. Franciszek z Asyżu}

CELE PROJEKTU

Cele projektu
Ogólne:

 1. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska
 2. Wyrobienie gotowości do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju
 3. Dostrzeganie zagrożeń wynikających z nadmiernej eksploatacji środowiska
 4. Uświadomienie potrzeby ochrony środowiska
 5. Otwartość na drugiego człowieka i jego potrzeby

Szczegółowe:

 1. Przedstawienie podstawowych procesów przyrodniczych
 2. Uświadomienie przyczyn zanieczyszczeń środowiska
 3. Podejmowanie działań dotyczących ochrony środowiska
 4. Nawiązanie więzi ze środowiskiem
 5. Uświadamianie otoczenia o zagrożeniach cywilizacyjnych
 6. Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania
 7. Odpowiedzialność za zdrowie własne i innych
 8. Kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi

ZAŁOŻENIA PROJEKTU
Osiągnięcia ucznia:

 1. Rozumie wpływ człowieka na środowisko i przewiduje skutki jego działalności
 2. Postępuje w sposób przyjazny dla środowiska
 3. Docenia wartość środowiska przyrodniczego
 4. Dostrzega potrzebę działania w kierunku poprawy stanu środowiska i podejmuje odpowiednie działania
 5. Dokonuje wnikliwej obserwacji
 6. Wyciąga i interpretuje wnioski oraz ocenia efekty własnej pracy
 7. Korzysta z różnych źródeł informacji
 8. Formułuje pytania i odpowiedzi oraz przeprowadza wywiad
 9. Uważnie słucha cudzej wypowiedzi
 10. Wykonuje prace plastyczne, dekoracje, projektuje stroje ekologiczne
 11. Przygotowuje program artystyczny
 12. Podejmuje działania na rzecz innych

CZAS REALIZACJI PROJEKTU:

W ciągu roku szkolnego 2019/2020

PLAN REALIZACJI PROJEKTU: 

Wrzesień:

 • Przedstawienie ekologiczne podczas ślubowania klas I – Samorząd Uczniowski
 • Konkurs plastyczny kl. IV-VIII – projekt medalu: „Przyjaciel środowiska” –  Samorząd Uczniowski
 • Konkurs plastyczny dla klas I-III: „Fascynujący świat przyrody” – Mały Samorząd Uczniowski
 • Podczas Święta Patrona Szkoły – Kiermasz zdrowej żywności: kanapki, owoce, warzywa, ciastka- jako cegiełki na ukwiecenia szkoły, klasy – wychowawcy klas i Samorząd Uczniowski
 • 22 września Światowy Dzień bez samochodu – przygotowanie plakatów nt. szkodliwości spalin samochodowych – Samorząd Uczniowski

Październik:

 • Dzień Ekologii w naszej szkole:
 • Dzień kolorowy – kolor zielony – rośliny, kolor niebieski – woda, kolor brązowy- ziemia, kolor żółty- powietrze, kolor czerwony – zdrowie (każda klasa wykonuje gazetkę związaną z ochroną środowiska: roślin, wody, powietrza, ziemi i zdrowia oraz dekoruje klasę zgodnie z przydzielonym kolorem)
 • Przedstawienie ekologiczne dla klas II i III – Samorząd Uczniowski
 • Konkurs w formie prezentacji multimedialnej: „Piękna nasza ziemia cała”,
 • Nasze rady na odpady – rymowanki na temat segregacji śmieci,
 • Udział w Marszu Żonkilowym i Kweście na rzecz Hospicjum Św. Łazarza w Krakowie,
 • Sadzenie żonkili w Polach Nadziei w Krakowie,
 • Utworzenie Pól Nadziei w Dobczycach,
 • Wystawa plakatów: „Cztery żywioły”
 • Spotkanie z ciekawym człowiekiem – Leśnik – „Las domem roślin i zwierząt” 

Listopad:

 • „Śniadanie daje moc”- przygotowujemy ekologiczne śniadanie – klasy I-VIII
 • Szkodliwość środków konserwujących – gazetka, plakaty, piramida żywności –

Samorząd Uczniowski

 • „Polować nie znaczy zabijać” spotkanie z przedstawicielem Koła Łowieckiego – klasy VI-VIII,
 • Prelekcja pracownika Polskiej Akademii Nauk nt. „Gospodarowania odpadami”

Grudzień:

 • Spotkanie z ciekawym człowiekiem: „Sowy” – prelekcja
 • Wieczór z matematyką i przyrodą

Styczeń:

 • Ekologiczne torby i opakowania na prezenty dla Babci i Dziadka- klasy I-III
 • Wykonanie prezentu dla Babci i Dziadka- powtórne wykorzystanie materiałów odpadowych (wykonanie przedmiotów użytkowych np. zakładka do książki – klasy IV-VIII.                                           

Marzec:

 • Konkurs na ekologiczne opowiadanie lub komiks – klasy I-VIII
 • Drzewka dla podopiecznych Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci – posadzenie na terenie naszego miasta drzewek z imionami dzieci z hospicjum.                  

Kwiecień:

 • Dzień Ziemi i Wody
 • Happening – „ Dobre rady na odpady” – Samorząd Uczniowski
 • Przedstawienie dla klas I-III
 • Przedstawienie dla klas IV-VIII
 • Konkurs fotograficzny dla klas IV-VIII pt.: „Najpiękniejsze miejsce w moim mieście i gminie” i wystawa zdjęć,

Maj:

 • Dzień Ciszy – pobicie rekordu, strefy ciszy – Samorząd Uczniowski
 • Przekazanie pieniędzy do Krakowskiego Schroniska dla Zwierząt – Samorząd Uczniowski
 • Spotkanie z pracownikiem schroniska
 • Piknik Ekologiczny we współpracy z MPWiK.

Czerwiec:

 • Drugi Dzień bez samochodu
 • Marsz solidarności z Małopolskim Hospicjum dla Dzieci pt.: „Arka Noego” – wychowawcy klas, Samorząd Uczniowski
 • Przestawienie podsumowujące projekt w wykonaniu nauczycieli,
 • Ewaluacja projektu – podsumowanie w formie prezentacji.

W ciągu roku:

 • Zbiórka groszy pod hasłem: „Grosz dla głodnego pieska”- od września do lutego zbieramy grosze, które przekażemy do Schroniska dla Zwierząt,
 • Zbiórka makulatury, PEF – Rada Rodziców
 • „Zakręceni dla Hospicjum Św. Łazarza” – zbieramy nakrętki plastikowe dla hospicjum,
 • Segregujemy odpady do kolorowych koszy,
 • Eko-patrol- dbamy o czystość w szkole i wokół niej,
 • Pomoc misjom przez zbieranie odpadów ZSEE,
 • Wycieczka klasowa obligatoryjnie dla każdej klasy do wyboru:
 • Zaczarowane Wzgórze – warsztaty ekologiczne
 • Izba Leśna w Niepołomicach
 • Ogród Botaniczny
 • ZOO
 • Do oczyszczalni ścieków, rowerowa na wysypisko śmieci.

Koordynatorzy projektu: B. Małota. U. Rokosz


PROJEKT 2018/19 

PROJEKT EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ

Projekt edukacji patriotycznej: „Kocham swój kraj, poznaję jego historię, kulturę i tradycje” realizowany w Szkole Podstawowej Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Dobczycach w roku szkolnym 2018/2019.
„Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu (…) Ojczyzna jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli i jako taka, jest też wielkim obowiązkiem.”
Jan Paweł II „Pamięć i tożsamość”
Od września przez cały rok szkolny w naszej szkole będziemy realizować projekt edukacji patriotycznej w związku ze 100 leciem odzyskania przez Polskę niepodległości. Na każdy miesiąc tego roku szkolnego zaplanowane są różnorakie przedsięwzięcia. Głównymi celami tego projektu jest m.in.umacnianie więzi z Polską, poznawanie miejsc związanych z historią najbliższej okolicy, włączanie dzieci i młodzieży w aktywne uczestnictwo w życiu społecznym oraz kształtowanie odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości szkolnych i państwowych.

 

 

 

 

 

 


PROJEKT 2017/18

Projekt edukacji ekologicznej:

„Czyste powietrze, woda i ziemia to przyszłość naszego pokolenia” realizowany w Szkole Podstawowej nr 1 K. K. Baczyńskiego w Dobczycach

w roku szkolnym 2017/2018

Życie jest jak pajęczyna, a każda jej nitka składa się z różnych elementów –
rzek, oceanów, roślin, zwierząt…
Jeśli zniszczymy jedną nić tej pajęczyny, cała ulegnie zniszczeniu!”

 

CELE PROJEKTU
Ogólne:

 1. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska
 2. Wyrobienie gotowości do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju
 3. Dostrzeganie zagrożeń wynikających z nadmiernej eksploatacji środowiska
 4. Uświadomienie potrzeby ochrony środowiska

Szczegółowe:

 1. Przedstawienie podstawowych procesów przyrodniczych
 2. Uświadomienie przyczyn zanieczyszczeń środowiska
 3. Podejmowanie działań dotyczących ochrony środowiska
 4. Nawiązanie więzi ze środowiskiem
 5. Uświadamianie otoczenia o zagrożeniach cywilizacyjnych
 6. Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania
 7. Odpowiedzialność za zdrowie własne i innych

ZAŁOŻENIA PROJEKTU
Osiągnięcia ucznia:

 1. Rozumie wpływ człowieka na środowisko i przewiduje skutki jego działalności
 2. Postępuje w sposób przyjazny dla środowiska
 3. Docenia wartość środowiska przyrodniczego
 4. Dostrzega potrzebę działania w kierunku poprawy stanu środowiska i podejmuje odpowiednie działania
 5. Dokonuje wnikliwej obserwacji
 6. Wyciąga i interpretuje wnioski oraz ocenia efekty własnej pracy
 7. Korzysta z różnych źródeł informacji
 8. Formułuje pytania i odpowiedzi oraz przeprowadza wywiad
 9. Uważnie słucha cudzej wypowiedzi
 10. Wykonuje prace plastyczne, dekoracje, projektuje stroje ekologiczne
 11. Przygotowuje program artystyczny

 

CZAS REALIZACJI PROJEKTU:

 

W ciągu roku szkolnego 2017/2018

PLAN REALIZACJI PROJEKTU: 

Wrzesień:

 • Zakup koszy do segregacji – Dyrekcja Szkoły
 • Wystawa: „Piękna jest nasza Ziemia” – Samorząd Uczniowski
 • Przedstawienie ekologiczne podczas ślubowania klas I – Samorząd Uczniowski
 • Konkurs plastyczny dla klas IV-VII na logo: „Szkoła Przyjazna Przyrodzie” – Samorząd Uczniowski
 • Konkurs plastyczny dla klas I-III: „Co pięknego zobaczyłem w przyrodzie podczas wakacji” – Mały Samorząd Uczniowski
 • Podczas Święta Patrona Szkoły – zakup ciastka-eko jako cegiełki na ukwiecenia szkoły, klasy – wychowawcy klas i Samorząd Uczniowski
 • 22 września Światowy Dzień bez samochodu – przygotowanie plakatów nt. szkodliwości spalin samochodowych – Samorząd Uczniowski

Październik:

 • Dzień Ekologii w naszej szkole:
 • Przedstawienie ekologiczne dla klas II i III – Samorząd Uczniowski
 • Konkurs i wystawa:„Śmieciaki, cudaki – bajkowe postacie z recyklingu – klasy I-VII
 • „Ekomoda szyku doda” – pokaz mody z recyklingu i piosenka ekologiczna – klasy IV-VII
 • Spotkanie z ciekawym człowiekiem – Leśnik – „Las domem roślin i zwierząt” –

Listopad:

 • „Śniadanie daje moc”- przygotowujemy ekologiczne śniadanie – klasy I-VII
 • Szkodliwość środków konserwujących – gazetka, plakaty, piramida żywności –

Samorząd Uczniowski

 • „Polować nie znaczy zabijać” spotkanie z przedstawicielem Koła Łowieckiego – klasy VI-VII

Grudzień:

 • Spotkanie z ciekawym człowiekiem: „Sowy” – prelekcja

Styczeń:

 • Ekologiczne prezenty dla Babci i Dziadka- klasy I-III
 • Przedstawienia ekologiczne z okazji Dnia Babci i Dziadka, Konkurs „Jaka to ekomelodia?” – klasy I-III
 • Kartka dla Babci i Dziadka z materiałów ekologicznych – klasy IV-VII –

Marzec:

 • „Ekologia na serio i na wesoło” –konkurs na wiersz lub rymowankę – klasy I-VII –

Kwiecień:

 • Dzień Ziemi i Wody
 • Happening – Samorząd Uczniowski
 • Przedstawienie dla klas I-III
 • Przedstawienie dla klas IV-VII
 • Konkurs fotograficzny dla klas IV-VII pt.: „Człowiek może Ziemię zasmucić, zaśmiecając ją lub uszczęśliwić dbając o nią.”
 • Petycja do Pana Burmistrza w sprawie uporządkowania zaśmieconych miejsc w naszej gminie.
 • Prezentacje multimedialne: „Zmiany klimatu”
 • Spotkanie z ciekawym człowiekiem: Strażak – „Wypalanie traw- bezmyślność człowieka”

Maj:

 • Dzień Ciszy – pobicie rekordu, strefy ciszy – Samorząd Uczniowski
 • Przekazanie pieniędzy do Krakowskiego Schroniska dla Zwierząt – Samorząd Uczniowski
 • Spotkanie z pracownikiem schroniska

Czerwiec:

 • Drugi Dzień bez samochodu
 • Marsz solidarności z Małopolskim Hospicjum dla Dzieci pt.: „Recyklingowe ludki i ludziki” – wychowawcy klas, Samorząd Uczniowski
 • Przestawienie podsumowujące projekt w wykonaniu nauczycieli.

W ciągu roku:

 • Zbiórka groszy pod hasłem: „Grosz dla głodnego pieska”- od września do lutego zbieramy grosze, które przekażemy do Schroniska dla Zwierząt
 • Zbiórka makulatury, PEF – Rada Rodziców
 • Segregujemy odpady do kolorowych koszy
 • Wycieczka klasowa obligatoryjnie dla każdej klasy do wyboru:
 • Zaczarowane Wzgórze – warsztaty ekologiczne
 • Izba Leśna w Niepołomicach
 • Ogród Botaniczny
 • Zoo