DOKUMENTY I WZORY ZGÓD DLA RODZICÓW

POLISA  NNW GRUPOWE DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W DOBCZYCACH  na rok 2020/2021

Każdy rodzic ma czas do 30.09.2020, aby się zalogować w celu ubezpieczenia dziecka (dziecko będzie ubezpieczone od 01.10.2020 – 30.09.2021).

Polisy do wyboru dla rodziców: ze składką 30zł lub 50zł lub 70zł

30zł – suma ubezpieczenia 20.000zł

50zł – suma ubezpieczenia 35.000zł

70zł – suma ubezpieczenia 50.000zł

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE FLUORYZACJI

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
na rok szkolny 2020/2021

Zgoda rodzica na samodzielny powrót dziecka ze szkoły

Oświadczenie osoby upoważnionej do odbioru dziecka

Oświadczenie osoby nieupoważnionej do odbioru dziecka

Oświadczenie Rodzica ucznia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. K.K.Baczyńskiego dotyczące Covid-19

Oświadczenie Rodzica o uczęszczaniu dziecka na WDŻ

Zgłoszenie roszczenia z ubezpieczenia EDU PLUS

Jak zgłosić szkodę z ubezpieczenia szkolnego?

Wzór zgody na udział dziecka w dyskotece szkolnej

Wzór zgody rodziców lub prawnych opiekunów na udział dziecka w zawodach sportowych

Wzór zgody  rodziców lub prawnych opiekunów na udział dziecka w konkursie

Wzór zgody rodzica na udział dziecka w wycieczce szkolnej

Wzór zwolnienia ucznia z zajęć szkolnych

 

DOKUMENTY DO POBRANIA-KALEJDOSKOP MATEMATYCZNY

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ,,Kalejdoskop Matematyczny”

Kwestionariusz osobowy kandydata do udziału w projekcie ,,Kalejdoskop Matematyczny”

Kwestionariusz osobowy kandydatów dorosłych wspomagających projekt ,,Kalejdoskop Matematyczny”

Deklaracja osoby dorosłej przystępującej do projektu

Oświadczenie uczestnika projektu