DOKUMENTY I WZORY ZGÓD DLA RODZICÓW

Wzór zgody na WDŻ

Wzór zgody na basen-klasa 4

Wzór zgody na udział dziecka w dyskotece szkolnej

Wzór zgody rodziców lub prawnych opiekunów na udział dziecka w zawodach sportowych

Wzór zgody  rodziców lub prawnych opiekunów na udział dziecka w konkursie

       Wzór zgody rodzica na udział dziecka w wycieczce szkolnej

Wzór zwolnienia ucznia z zajęć szkolnych

O Towarzystwie Ubezpieczeniowym

EDU- jak zgłosić roszczenie?

Druk zgłoszenia roszczenia

EDU PLUS- Program Ochrony Ubezpieczeniowej dla Dzieci i Młodzieży

Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS

Lista osób opłacających składkę do Ubezpieczenia NNW w Programie EDU PLUS w Inter Risk TU Vienne Insurance Group

Oferta-indywidualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i materialnej nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły, dyrektora placówki oświatowej

Regulamin rekrutacji w PROJEKCIE ,, JUŻ PŁYWAM”