DOKUMENTY I WZORY ZGÓD DLA RODZICÓW

Informacja na temat wpłat na ubezpieczenie dziecka w roku szkolnym 2019/2020

Zgłoszenie roszczenia z ubezpieczenia EDU PLUS

Jak zgłosić szkodę z ubezpieczenia szkolnego?

Wzór zgody na WDŻ

Wzór zgody na basen-klasa 4

Wzór zgody na udział dziecka w dyskotece szkolnej

Wzór zgody rodziców lub prawnych opiekunów na udział dziecka w zawodach sportowych

Wzór zgody  rodziców lub prawnych opiekunów na udział dziecka w konkursie

       Wzór zgody rodzica na udział dziecka w wycieczce szkolnej

Wzór zwolnienia ucznia z zajęć szkolnych

Regulamin rekrutacji w PROJEKCIE ,, JUŻ PŁYWAM”