I POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZY DLA UCZNIÓW KLAS SIÓDMYCH „JEDEN Z DZIESIĘCIU”

Konkurs odbędzie się w dniu 16 maja 2023 roku (wtorek) o godzinie 10.00. Głównym celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań matematyczno – przyrodniczych uczniów. Każda szkoła wystawia jedną dwuosobową reprezentację klas siódmych z terenu powiatu myślenickiego. Pytania konkursowe obejmują zakres materiału z klas IV – VII przedmiotów ścisłych: matematyka, biologia, geografia, fizyka i chemia. Zgłoszenie szkoły w konkursie można dokonać drogą mailową na adres bozena.oramus@spnr1dobczyce.pl do dnia 8 maja 2023 roku.