I POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZY DLA UCZNIÓW KLAS SIÓDMYCH „JEDEN Z DZIESIĘCIU”

Konkurs odbędzie się w dniu 16 maja 2023 roku (wtorek) o godzinie 10.00. Głównym celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań matematyczno – przyrodniczych uczniów. Każda szkoła wystawia jedną dwuosobową reprezentację klas siódmych z terenu powiatu myślenickiego. Pytania konkursowe obejmują zakres materiału z klas IV – VII przedmiotów ścisłych: matematyka, biologia, geografia, fizyka i chemia. Zgłoszenie szkoły w konkursie można dokonać drogą mailową na adres bozena.oramus@spnr1dobczyce.pl do dnia 8 maja 2023 roku.

Szkolny Konkurs Informatyczny


Regulamin konkursu:

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań informatycznych, umiejętności korzystania z programów użytkowych, rozwijanie patriotyzmu oraz propagowanie poznawania różnych zakątków naszego kraju.

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1

w Dobczycach z klas 5-8.

2. Prace należy tworzyć w programie Pivot Animator’

3. Animacja powinna przedstawiać postać lub postacie w trakcie

wycieczek lub spacerów po wybranych miejscach naszego kraju.

4. Praca nie może zawierać więcej niż 300 klatek.

5. Każdy uczeń może wykonać maksymalnie jedną pracę.

6. Praca musi być zapisana w pliku PIV. Nazwa pliku powinna zawierać

imię i nazwisko autora.

7. Prace należy wysyłać na adres:

urszula.rokosz@spnr1dobczyce.pl lub

anna.dziadkowiec-bisztyga@spnr1dobczyce.pl

(w temacie wiadomości wpisując: KONKURS PIVOT).

9. Prace należy wysyłać do końca kwietnia 2023 r.

Przy ocenie prac będą brane pod uwagę:

a) pomysłowość

b) estetyka wykonania pracy

c) płynność animacji

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w maju 2023 r. na drzwiach sali komputerowej oraz na stronie internetowej i Facebooku szkoły.

Organizatorzy:

U. Rokosz, A. Dziadkowiec-Bisztyga