RADA RODZICÓW

W roku szkolnym 2018/2019 Rada Rodziców składa się z 15 członków. Dwa oddziały klasowe nie mają swojego przedstawiciela w Radzie.

Na pierwszym zebraniu z pośród tych osób wybrane zostało Prezydium Rady Rodziców w składzie:

Przewodniczący: Magdalena Dyrdał

Zastępca Przewodniczącego: Monika Klimala

Skarbnik: Przemysław Klimek

Sekretarz: Małgorzata Dudzik – Jeż

Zapraszamy do odwiedzania grupy Rady na Facebooku: Rada Rodziców SP nr 1 w Dobczycach

Serdecznie zachęcamy rodziców do aktywnego włączania się w akcje Rady, chętnie skorzystamy z nowych pomysłów, dziękujemy również za dotychczasową pomoc i zaangażowanie.

Regulamin do pobrania TUTAJ.

Konto Rady Rodziców PKO BP

33 1020 2892 0000 5302 0685 6159