RADA RODZICÓW

Na pierwszym zebraniu wybrane zostało Prezydium Rady Rodziców w składzie:

Przewodnicząca: p. Bogumiła Serafin

Zastępca  Przewodniczącego:

p. Tomasz Krasek

Zastępca  Przewodniczącego:

p. Arkadiusz Wójcik

Skarbnik:

p. Beata Smulska

Komisja rewizyjna RR 2020 /2021

Przewodnicząca :

p. Wioletta Brzezińska

p. Adriana Mrugała

Sekretarz:

p. Justyna Dudzik

Zapraszamy do odwiedzania grupy Rady na Facebooku: Rada Rodziców SP nr 1 w Dobczycach

Email: radarodzicowprzysp1dobczyce@gmail.com

Serdecznie zachęcamy rodziców do aktywnego włączania się w akcje Rady, chętnie skorzystamy z nowych pomysłów, dziękujemy również za dotychczasową pomoc i zaangażowanie.

REGULAMIN RADY RODZICÓW

Konto Rady Rodziców PKO BP

33 1020 2892 0000 5302 0685 6159

Rozliczenie środków pieniężnych w dyspozycji Rady Rodziców w roku szkolnym 2020-2021