RADA RODZICÓW

Drodzy Rodzice,
Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy wpłacili składkę rodzicielską, dzięki której w znaczącym stopniu udało się w ubiegłym roku szkolnym sfinansować wiele inicjatyw i niespodzianek dla naszych dzieci –  wszystkich uczniów w SP nr 1 w Dobczycach, w tym m.in.: magiczny dywan interaktywny z projektorem, ławeczki dla uczniów, doposażenie świetlicy szkolnej, nagrody dla uczniów za osiągnięcia w konkursach szkolnych, nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego (Złote i Srebrne Tarcze, Uczeń Roku, Dar Serca), pączki dla uczniów z okazji tłustego czwartku i lody z okazji Dnia Dziecka.

Przed nami kolejne działania w organizacji w nowym roku szkolnym, oczywiście wymagające również wsparcia finansowego. W tym roku szkolnym postanowiliśmy, że sugerowaną składką będzie kwota 50 zł (na cały rok szkolny).
Rodziców, którzy jeszcze nie dokonali wpłat, prosimy o przelew na nasz nr konta bankowego Rady Rodziców:
BANK PKO BP 33 1020 2892 0000 5302 0685 6159

Dzięki Państwa wpłatom wspieramy rozwój szkoły, tak aby dzieci z ochotą spędzały w niej czas, rozwijały swoje umiejętności, pasje i zainteresowania.

W tym roku szkolnym (2023/2024) Rada Rodziców wybrała następujący skład prezydium:

Przewodniczący: Tomasz Krasek
Zastępca: Wioletta Brzezińska
Skarbnik: Agnieszka Spytek
Sekretarz: Arkadiusz Wójcik

Skład Komisji rewizyjnej:
Magdalena Płoskonka – Przewodnicząca Komisji rewizyjnej
Beata Smulska
Bogusława Ptak

Dziękujemy wszystkim za wsparcie!

Z poważaniem,
Rada Rodziców

……………………………………………………………………………………………………………………………….