RADA RODZICÓW

Szanowni Państwo,

zgodnie z zapowiedzią umieszczamy szczegółowe rozliczenie finansowe Rady Rodziców za miniony rok szkolny. Dziękujemy za wszelkie wsparcie i przy okazji przypominamy, że w tym roku szkolnym sugerowaną składką rodzicielską jest kwota 40 zł. Rodziców, którzy jeszcze nie dokonali wpłat, prosimy o przelew na nasz nr konta bankowego Rady Rodziców:

BANK PKO BP 33 1020 2892 0000 5302 0685 6159

Dzięki Państwa wpłatom wspieramy rozwój szkoły, tak aby dzieci z ochotą spędzały w niej czas, rozwijały swoje umiejętności, pasje i zainteresowania. W tym roku szkolnym Rada Rodziców wybrała następujący skład prezydium:

Przewodniczący: Tomasz Krasek

Zastępca: Arkadiusz Wójcik

Skarbnik: Wioletta Brzezińska

Sekretarz: Bożena Krzelowska – Najman

Skład Komisji rewizyjnej:

Joanna Michałowska

Bogusława Ptak

Magdalena Płoskonka

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Informacja Rady Rodziców o wsparciu działań szkolnych

Na pierwszym zebraniu w roku szkolnym 2021/22 wybrane zostało Prezydium Rady Rodziców w składzie:

Przewodnicząca: p. Bogumiła Serafin

Zastępca  Przewodniczącego:

p. Tomasz Krasek

Zastępca  Przewodniczącego:

p. Arkadiusz Wójcik

Skarbnik:

p. Beata Smulska

Komisja rewizyjna RR 2020 /2021

Przewodnicząca :

p. Wioletta Brzezińska

p. Adriana Mrugała

Sekretarz:

p. Justyna Dudzik

Zapraszamy do odwiedzania grupy Rady na Facebooku: Rada Rodziców SP nr 1 w Dobczycach

Email: radarodzicowprzysp1dobczyce@gmail.com

Serdecznie zachęcamy rodziców do aktywnego włączania się w akcje Rady, chętnie skorzystamy z nowych pomysłów, dziękujemy również za dotychczasową pomoc i zaangażowanie.

REGULAMIN RADY RODZICÓW

Konto Rady Rodziców PKO BP

33 1020 2892 0000 5302 0685 6159

Rozliczenie środków pieniężnych w dyspozycji Rady Rodziców w roku szkolnym 2020-2021