REKRUTACJA NA ROK SZK. 2022/23

                           

DOKUMENTY DO POBRANIA

ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA OBJĘTEGO OBOWIĄZKIEM SZKOLNYM

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICA

KLAUZULA DO WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

DANE KONTAKTOWE DO RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH)

OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2022/23