REKRUTACJA

OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW KLAS TRZECICH I SZÓSTYCH

ZAPISY DO KLAS PIERWSZYCH

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU UCZNIA

KWESTIONARIUSZ DLA KANDYDATA NA UCZNIA

DANE KONTAKTOWE DO RODZICÓW/OPIEKUNÓW UCZNIAD

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA OBJĘTEGO OBOWIĄZKIEM SZKOLNYM DO KLASY I

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA OBJĘTEGO OBOWIĄZKIEM SZKOLNYM DO KLASY I spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Dobczycach

KRYTERIA OBOWIĄZUJĄCE PRZY REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY