Projekt ,,Już pływam”

Drodzy rodzice,

od października rusza projekt „Już pływam”. Obejmuje on uczniów

kl. 1-3, którzy nie umieją pływać /regulamin w załączniku/.

W tym roku w projekcie udział weźmie 7 grup – po 15 osób z każdej szkoły, 18h lekcyjnych zajęć, które odbywać się będą w cyklach 2 – godzinnych podczas 9 wyjazdów. Opiekunem dzieci w czasie wyjazdów będzie p. Nikola Miklaś wychowawca kl. 1c

Uczniowie naszej szkoły zostaną połączeni z uczniami szkoły w Stadnikach.

Poniżej terminy spotkań:

środa 14:30-16:00 (30 osób)- 4.10, 11.10, 18.10, 25.10, 8.11, 15.11, 22.11, 29.11, 5.12

Koszty ze strony rodzica to 200 zł za cały cykl zajęć.

w załączeniu przesyłam dokumenty do rekrutacji. Prosiłabym o zapoznanie się z regulaminem, gdyż oświadczają Państwo, że się z nim zapoznali.

Deklarację /zał. nr 3/ chęci udziału dziecka w projekcie składacie Państwo od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 15.00. Niestety liczba miejsc jest ograniczona, więc liczy się kolejność złożenia deklaracji.

Załącznik nr 3 można również poprać w sekretariacie.

wicedyrektor Elżbieta Janik

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ,,JUŻ PŁYWAM”

REGULAMIN UCZESTNICTWA