Akcja ,,Noś kask”

Na zaproszenie SKN Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego „Hippocampus” przy Oddziale Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie nasza szkoła przystąpiła do akcji „Noś kask!”. Akcja „Noś kask!” to wieloletnia inicjatywa, której celem jest zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży na temat urazów czaszkowo-mózgowych i zachęcenie do noszenia kasku podczas uprawiania sportu.

U. R.