Egzamin na kartę rowerową

Gratulacje! Ukończenie egzaminu na kartę rowerową to ważny krok w bezpiecznym poruszaniu się na drogach.

😊

Po całym roku zmagań z wiedzą na temat ruchu drogowego na lekcjach techniki pod kierunkiem p. U. Rokosz, uczniowie po zaliczonym egzaminie teoretycznym przystąpili do praktyki. Tutaj okazało się, jaki to ogromny stres, z którym uczniowie klas czwartych poradzili sobie DOSKONALE!

Serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu egzaminu nauczycielom wychowania fizycznego: p. Agnieszce Kołodziejczyk, p. Urszuli Ciapie, p. Grzegorzowi Ćwierzowi, pani pedagog Jadwidze Starzak oraz uczennicom ze szkoły policyjnej Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach

U. R.