Internetowy Konkurs SzachMaks Blitz


We wtorek 24.03. odbędzie się Internetowy Konkurs SzachMaks Blitz. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 2-8. Koszt udziału w konkursie wynosi 10zł. Uczniowie rozwiązują zadania na komputerze zdalnie w domu. Chęć udziału w konkursie należy zgłosić do p. A. Kołodziej lub p. B. Oramus do dnia 22.03.2020 poprzez wysłanie wiadomości w e-dzienniku.

Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: https://mogalo.pl/static/docs/regulamin_szachmaks2019_III.pdf

B.O. i A.K.