Udział 8b w wyjątkowej lekcji wiedzy o społeczeństwie.

Klasa 8b wzięła udział w wyjątkowej lekcji wiedzy o społeczeństwie. Omawiając samorząd terytorialny w Polsce, należy rozpocząć od najmniejszej, ale zarazem najważniejszej jego jednostki, czyli gminy. To samorząd gminny jest najbliższy jej mieszkańcom, zaspokaja ich różne potrzeby i rozwiązuje codzienne …