Ogólnopolski Projekt Czytelniczy „Czytam z Klasą lekturki spod chmurki”

W październiku klasa 3 b przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Czytelniczego „Czytam z Klasą lekturki spod chmurki”. Realizując I Moduł przeczytaliśmy lekturę pt. „Dzieci z Bullerbyn” Astrid Lindgren. W ramach tego projektu każdy uczeń otrzymał „Lekturnik ” , w którym zostały zapisane najważniejsze informacje dotyczące;książki, autora ,głównych bohaterów. Uczniowie narysowali i opisali jednego z bohaterów książki, wykonali rysunek do wybranego rozdziału i ułożyli opowiadanie. Według własnego pomysłu zaprojektowali grę na tablet do tej lektury i ocenili znajomość lektury. To zadanie było obowiązkowe. Prócz tego mieliśmy jeszcze wykonać trzy wybrane zadania.Drugie zadanie polegało na wykonaniu postaci głównych bohaterów w skali 1:1. Na dużym arkuszu obrysowaliśmy kontury uczennicy i ucznia, a następnie dzieci przystąpiły do wypełnienia konturów przyniesionymi materiałami według własnego pomysłu.Dziewczynki wykonywały postać Lisy ,a chłopcy Ollego.Trzecie zadanie to wykonanie plakatu dotyczącego lektury i autorki książki.Ostatnie zadanie to wykonanie zakładki do książki według własnego projektu.Po wykonaniu zadań i przesłaniu sprawozdań i zdjęć otrzymaliśmy Potwierdzenie realizacji I Modułu i rozpoczynamy pracę z kolejną lekturą. M.Szewczyk