„To właśnie tego wieczoru
Od bardzo wielu wieków
Pod dachem tkliwej kolędy
Bóg rodzi się w człowieku”
                         E. Waśniowska

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia będą czasem spokoju i szczęścia.

Niech każda chwila  żyje własnym pięknem,  niech skrzy się, pachnie,

 rozjaśnia duszę i przynosi nadzieję.

Niech moc nocy wigilijnej wypełnia ciepłem wszystkie mroźne dni,

a blask gwiazd przypomina, że Wielka Miłość narodziła się w żłóbeczku.

Szczęśliwych, kojących, przeżytych w zgodzie ze światem i z sobą samym,

pełnych miłości Świąt Bożego Narodzenia życzą

Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy

Szkoły Podstawowej nr 1

w Dobczycach