Konkurs literacki

– zadaniem jest napisanie tekstu (można zgłosić maksymalnie jeden tekst) w dowolnej formie (opowiadanie, list, wiersz, esej, komiks itp.) w którym uczestnik konkursu opowie o emocjach w sporcie

– tekst przygotowany do konkursu nie może być nagradzany w innym konkursie; praca musi być wykonana samodzielnie

– konkurs przeznaczony jest dla dorosłych oraz dzieci; dzieci podzielone będą na kategorie wiekowe (I-IV, V-VIIII szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe; komisja może w ramach nadesłanych zgłoszeń zdecydować o innym podziale na kategorie)

– zadania można przynosić do siedziby biblioteki w formie elektronicznej i/lub drukowanej do 20.11.2019 r.; prace można także przesyłać na mail: mbp@dobczyce.pl
Przypominamy, że do 20 listopada można składać prace w konkursie literackim i konkursie fotograficznym pt. „Piłkarze vs pisarze”.