Ślubowanie naszych kadetów na Zamku w Dobczycach

Ślubowanie naszych kadetów na Zamku w Dobczycach 

15.06.2018r. w średniowiecznym Zamku w Dobczycach odbyło się uroczyste ślubowanie oraz pasowanie na Kadeta uczniów z naszej Szkoły. Uroczystości rozpoczęły się na moście zamkowym, gdzie nastąpiła zbiórka, po której sztandar i szpaler uczniów wraz z gośćmi wkroczył na dziedziniec zamkowy. Po przywitaniu gości została złożona przysięga. Rota przysięgi brzmiała:
„Ślubujemy uroczyście na znak krzyża, że będąc członkami Stowarzyszenia Malta Służba Medyczna spełniać będziemy sumiennie obowiązki, świecić przykładem: uczciwości, pracowitości, i koleżeńskiej postawy, zdobywać gruntowną wiedzę i umiejętności dla pomocy potrzebującym i aby chronić wiarę oraz ślubujemy:
1. Żyć w prawdzie
2. Wytrwać w wierze
3. Żałować za grzechy
4. Dawać dowody pokory
5. Miłować sprawiedliwość
6. Być miłosiernym
7. Być szczerym i wielkodusznym
8. Znosić prześladowania.
Tak nam dopomóż BOŻE OJCZE WSZECHMOGĄCY.”

Następnie odbyło się pasowanie, którego dokonał Pan B. Lichoń – Dyrektor Zespołu Szkół w Dobczycach. Służba Maltańska opiera się na cnotach rycerskich i symbolice 8 błogosławieństw. W czasie pasowania powtarzane jest motto: „Chroń Wiary i pomagaj potrzebującym”.
W komnacie zamkowej nastąpiło wręczenie  Dyplomów  za ukończenie programu szkolenia kadetów z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Nagrodzeni uczniowie uczestniczyli w cotygodniowych zajęciach z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej – Korpusu Kadetów pod opieką nauczycieli: p. R. Ciętak i  p. E. Olech w bieżącym roku szkolnym. Kadeci z naszej szkoły przez zabawę i ciekawe zajęcia nabyli umiejętności pomagania innym. Nauczyli się udzielać pierwszej pomocy, którą prezentowali na konkursach, osiągając sukcesy: II i III miejsce w I Mistrzostwach Małych Ratowników w Krakowie. Ponadto uczniowie mieli okazję zobaczyć jak funkcjonuje Malta Służba Medyczna oraz zapoznali się z działalnścią straży pożarnej, pogotowia ratunkowego. Kurs zakończył się egzaminem z części praktycznej i teoretycznej.

Szczególne podziękowania należą się dla wolontariuszy Fundacji Dobczyckiego Centrum Wsparcia: Wiktorii Żurek, Anety Żurek, Jakuba Gaździka, którzy czynnie działają w ramach instruowania pierwszej pomocy przedmedycznej, za duże zaangażowanie w przebieg interesujących zajęć oraz dla p. Moniki Nowak – Wojnarowskiej za współpracę w przebiegu programu szkolenia kadetów. Pani Monika jest nauczycielem pierwszej pomocy przedmedycznej, ratownikiem oraz instruktorem pierwszej pomocy IFACC i Malty Służby Medycznej.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.