Szkolenie z musztry

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Dobczycach, którzy reprezentują szkołę w poczcie sztandarowym odbyli szkolenie z musztry oraz z umiejętności zachowania się podczas uroczystości ze sztandarem. Uczniami opiekuje się pan Maciej Murzyn oraz pan Piotr Skóra. Szkolenie odbyło się na prośbę pani dyrektor Aleksandry Sutkowskiej. Dziękujemy serdecznie Dyrekcji Zespołu Szkół w Dobczycach oraz panu mgr Pawłowi Słowikowi wraz z uczniami klasy mundurowej za przeprowadzenie szkolenia.