Warsztaty w SP nr1

Warsztaty plastyczne odbywać się będą co  2 tygodnie w środy w sali nr 3 na pierwszym piętrze.

Grupa I uczestniczy w zajęciach plastycznych na lekcji 5 tj. o godz. 11.55 – 12.40 i są to chętni uczniowie z klas II a, II b, III d.

Grupa II uczestniczy w zajęciach plastycznych na lekcji 6 tj. o godz. 13.00 – 13.45 i są to chętni uczniowie z klas I b i III a.
Opłata 7 zł za 1 zajęcia przeznaczona wyłącznie na materiały plastyczne. Zajęcia prowadzi pani Anna Dziadkowiec.

Warsztaty ceramiczne odbywać się będą co 2 tygodnie w środy o godz. 13.00 – 14.00 w małej salce świetlicowej. Zaczynamy od 13 XII, cena to 15 zł od osoby za 1 godzinę. Wpłata u osoby prowadzącej.Zajęcia prowadzi Pani Iwona Płoskonka.

Warsztaty teatralne odbywać się będą we wtorki, co drugi tydzień w godz. 13:00-14:30. Pierwsze zajęcia odbędą się 12 XII 2017 r. Warsztaty teatralne prowadzi pan Paweł Piwowarczyk. Ewentualne koszty ponoszone w ramach zajęć teatralnych będą dotyczyć tylko wydatków związanych z przygotowaniem rekwizytów lub strojów.

Warsztaty taneczne odbywać się będą co tydzień w piątek w godz. 14:00-15:00. Pierwsze zajęcia odbędą się 8 grudnia. Warsztaty poprowadzi pani Iwona Gastoł-Stoch. Cena to 45 zł od grupy za 1 godz. (4 zł od dziecka za 1 godz.) Wpłaty należy dokonać u prowadzącego zajęcia.

Dodaj komentarz