Inicjatywa DBI

#dzialajmyrazem#dbi2024

Nasza szkoła została zgłoszona do lokalnej inicjatywy DBI na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów (m.in. realizowanie zajęć edukacyjnych, kampanii informacyjnych, konkursów i pokaz przedstawienia w wykonaniu uczniów klasy 4b). Wszystkie te działania będą realizowane od połowy marca przez tydzień nauki szkolnej.

U.R.