Matematyka jest delikatnym kwiatem…

Jean Fabre mówił: ,,Matematyka jest delikatnym kwiatem, który rośnie nie na każdej glebie i zakwita nie wiadomo kiedy i jak.”

Jednak Gminny Konkurs Matematyczny ”1 z 10” dla klas VII, który miał miejsce 30 maja 2022 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dobczycach, bez wątpienia był czasem wzrostu matematyki. To już XIX edycja tego konkursu. Po raz drugi honorowy patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Tomasz Suś. W tym roku aż jedenaście dwuosobowych zespołów ze szkół w naszej gminie spotkało się, by móc nie tylko porywalizować, ale również zmierzyć się z własnymi możliwościami. Uczniowie pracowali drużynowo, co czasami nie było łatwe, gdyż rozbieżności pojawiały się w zespole, a liczyła się pierwsza odpowiedź. Konkurs składał się z dwóch etapów, podczas których padło ponad 120 pytań z różnych dziedzin matematyki. Udział w konkursie wymagał od uczestników wykazania się nie tylko umiejętnościami matematycznymi, ale również refleksem i współpracą. Ostatecznymi finalistami zostali uczniowie: I miejsce – Mateusz M. oraz Jan M. – SP nr 2 w Dobczycach II miejsce – Hubert K. oraz Szymon Sz. – SP nr 1 w Dobczycach III miejsce – Agata J. oraz Zuzanna K. – SP nr 1 w Dobczycach Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało trzyosobowe jury. W tym roku wśród jury obok pań nauczycielek matematyki zasiadała również pani Sekretarz Małgorzata Góralik – Piętka, która jako przedstawiciel UGiM Dobczyce reprezentowała Burmistrza. Na wstępie Pani Dyrektor Mariola Grandys przywitała ciepło uczestników konkursu i wsparła miłym słowem. Ogromne podziękowania należą się panu Burmistrzowi za ufundowanie głównych nagród dla zwycięzców konkursu oraz drobnych nagród dla wszystkich uczestników, a także Radzie Rodziców, która to ufundowała słodki poczęstunek. Każdy uczestnik został obdarowany. Zapraszamy na kolejną, XX edycję za rok

Organizatorzy: Team MATHS SP1 Elżbieta J, Bożena K., Elżbieta Rz., Bożena O.