Komers klas ósmych w SP nr 1 w Dobczycach!

Cudowna zabawa i atmosfera, wspólne tańce i śpiewy, wspaniała integracja klas 8. Radość na twarzach i w sercach. Szkoda, że to już tylko wspomnienia…!Serdecznie dziękujemy Rodzicom i Nauczycielom za obecność i pomoc w organizacji uroczystości!

U. C.

Polonez w wykonaniu ósmoklasistów

Watch | Facebook