Ile razem dróg przebytych…

Pożegnania są najtrudniejsze, bo jak rozstać się i podziękować człowiekowi, z którym przebyło się tyle dróg, wydeptało tyle ścieżek…Po 32 latach pracy swoją aktywność zawodową ukończyła nasza Koleżanka Basia. Basiu

Kształcąc i wychowując wiele młodych pokoleń, zyskałaś sobie szacunek i uznanie zarówno uczniów jak i rodziców. Ucząc ojczystego języka wprowadzałaś swoich wychowanków w świat kultury, sztuki i prawdziwych wartości. Czego możemy Ci życzyć … Niech słońce nigdy nie zachodzi nad Twoim domem, niech ogród pełen pięknych kwiatów rozsiewa wokół magiczną woń, a dalsze życie niech pisze dla Ciebie piękny scenariusz, bądź zdrowa i szczęśliwa.

Dyrekcja wraz z Gronem Pedagogicznym

22