Realizacja Narodowego Programu Czytelnictwa

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zakupiono do biblioteki szkolnej ponad 900 nowych książek dla dzieci i młodzieży.