Nasi wolontariusze ciągle w akcji.


Młodsi wolontariusze również pamiętają o tych, którzy sami nie mogą odwiedzić swoich bliskich na cmentarzu ze względu na pandemię. Porządkują również te groby, których już nikt nie odwiedza. Taka młodzież, to duma!