Drodzy uczniowie, rodzice, nauczyciele,


od poniedziałku obowiązuje zawieszenie zajęć w klasach 4-8, przechodzimy na zdalne nauczanie.
Od wtorku nauka odbywać się będzie on-line (poprzez Teamsa) z przedmiotów: matematyka, przyroda/biologia, geografia, fizyka, chemia, historia, informatyka, język polski, język angielski, język niemiecki – zgodnie z harmonogramem. Do pozostałych przedmiotów przesyłane będą zadania/ scenariusze lekcji umieszczane w e- dzienniku. W poniedziałek uczniowie logują się na e-dzienniku, przeczytanie wiadomości od nauczyciela będzie jednoznaczne z obecnością na zajęciach.
Zajęcia rewalidacyjne mogą odbywać się zdalnie lub w szkole- decyzja należy do rodzica- prosimy o kontakt z nauczycielem.
Autobus szkolny kursuje normalnie.

Wszystkim życzymy zdrowia i cierpliwości. Wszelkie informacje umieszczane będą na tablicy ogłoszeń.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne