Sukcesy plastyczne naszych uczniów!

W miesiącu grudniu uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Centrum Kultury i Sportu w Miechowie
pt. „Boże Narodzenie w sztuce ludowej”.
Przedmiotem zmagań był własnoręcznie wykonany ekologiczny stroik świąteczny (forma przestrzenna) przygotowany z różnorodnych materiałów naturalnych oraz okazów przyrodniczych.
Do organizatora szkolnego etapu konkursu wpłynęło 17 prac uczniów naszej szkoły.
W wyniku oceny stroików pod względem walorów plastycznych, oryginalności, doboru różnorodnych materiałów naturalnych, wkładu pracy ustalono następujący werdykt:

I miejsce – Wiktor Zbrożek klasa V a
II miejsce – Maria Mikołajska klasa I a
III miejsce – Agata Klimala klasa VI a
Wyróżnienia – Maciej Szot klasa II a, Aniela Chlebda klasa IV a,
Amelia Szczepańska klasa V b

Prace, które zostały wykonane zgodnie z regulaminem zostały przekazane do 2 etapu konkursu odbywającego się w Miechowie, gdzie zostały poddane ocenie jury oraz wzięły udział w wystawie.
Miło nam donieść, że dwóch uczniów uzyskało wysokie miejsca w tymże konkursie:
III miejsce zdobył Maciej Szot klasa II a
Wyróżnienie uzyskał Szymon Szot klasa V b
Serdecznie gratulujemy!!!