„Opowiedz nam, moja Ojczyzno”

Dzisiaj w Szkole Podstawowej nr 1 odbył się uroczysty apel poświęcony 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przygotowany przez klasę 8b. Był to wzruszający spektakl słowno – muzyczny przedstawiający losy Polski na tle historii i ich walki o wolną ojczyznę.Uczennice z klasy 6a porwały widzów tańcem z flagami, a dzieci z kółka muzycznego swym śpiewem umiliły uroczystość.