Nasza szkoła na liście laureatów programu „Moje miejsce na Ziemi” – II edycja – 2019!

Podczas wakacji został opracowany projekt edukacji ekologicznej: „Bądź człowiekiem wśród stworzeń, bratem między braćmi”.
Pragniemy poinformować, że projekt został zaakceptowany przez komisję Fundacji Orlen. Jest to II edycja programu grantowego „Moje miejsce na Ziemi”. Do programu wpłynęło ponad 2100 wniosków na łączna kwotę blisko 23 milionów złotych. Wśród nich był również nasz.
Projekt będzie realizowany zgodnie z wymogami od października do czerwca z udziałem wszystkich nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej nr 1. Dziękujemy bardzo za nieocenioną pomoc i wskazówki pani Joasi Braś.
Koordynatorzy: B. Małota i U. Rokosz