Innowacja pedagogiczna „Każdy ma coś, co może dać innym”

W tym roku szkolnym w klasie 1a zostały przeprowadzone zajęcia mające na celu kształtowanie postaw prospołecznych uczniów min. szacunku, akceptacji dla drugiego człowieka, współpracy, troski o siebie i innych ludzi i miejsce, w którym się żyje. Zajęcia odbywały się w formie warsztatów z wykorzystaniem metod aktywizujących. Tematykę opracowałam z wykorzystaniem „The Dot” Petera Reynoldsa /film na youtube/ oraz książki pod tym samym tytułem, zmodyfikowanych scenariuszy zajęć „Wiem, czuję, pomagam”, „Bajki o Dokuczniaku” oraz Prezentacji dotyczącej przemocy. Kończyły się formułowanie wniosków końcowych, przemyśleń i zapisywaniem ich w „Klasowym skarbniczku wartości” umieszczonym na tablicy w sali lekcyjnej. Podczas zajęć podsumowujących zrealizowane treści uczniowie pracując w grupach przygotowali swoje bajki z morałem oraz wykonali do nich ilustracje. Uważam, że opracowana tematyka przyniosła duże korzyści w wychowaniu i  w  rozwoju pozytywnych postaw uczniów, którzy dopiero rozpoczęli swoją karierę szkolną. Kształtowanie pozytywnych postaw uczniów jest ważnym elementem wychowania przez wszystkie lata młodego człowieka.

M.Dudek