Pracownia chemiczna w naszej szkole

Podczas ferii pracownia chemiczna w naszej szkole została wyposażona w dygestorium. Lekcje chemii wzbogacone są o niezwykle istotny i wyczekiwany przez uczniów element DOŚWIADCZENIA CHEMICZNE.

Dziękujemy Rodzicom klasy VII a oraz Uniwersytetowi Jagiellońskiemu za przekazanie szkole wspomnianego wyżej dygestorium, doposażenie naszej pracowni chemicznej i umożliwienie naszym uczniom uczestniczenia w lekcjach chemii      z prawdziwego zdarzenia.