Projekt: ,, Powietrze bez śmieci”

Dobiega już końca ogólnopolski projekt- konkurs  ,, Powietrze bez śmieci”  do którego  włączyła się klasa III d.  Konkurs jest skierowany do uczniów klas edukacji wczesnoszkolnej, uczestniczących w społecznej kampanii edukacyjnej  ,, Rodzice i dzieci , powietrze bez śmieci”  prowadzonej przez fundację PGNi G  S.A. im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą w Warszawie.

Założeniem  konkursu   jest realizacja i  uczestnictwo uczniów  w zajęciach , wokół  pięciu  tematów:

  1. POWIETRZE JEST WAŻNE. Czy wiesz co to jest smog?
  2. ZANIECZYSZCZONE POWIETRZE. Czy wiesz jak tworzy się smog?
  3. OCHRONA POWIETRZA. Czy wiesz jak walczyć ze smogiem?
  4. ZDROWIE JEST WAŻNE. Czy wiesz jak smog szkodzi zdrowiu?
  5. JESTES KIMŚ WAŻNYM! Czy wiesz jak dbać o siebie kiedy jest smog?

Projekt  ma  na celu przekazanie uczniom niezbędnej wiedzy na temat powietrza i jego ochrony,  na temat tego jak powstaje smog i co to jest niska emisja, jak smog szkodliwie wpływa na nasze zdrowie,  i jak chronić się przed smogiem.  Pracujemy za pomocą różnych form i metod, przeprowadzamy eksperymenty, warsztaty, pracujemy indywidualnie , w grupach i z całym zespołem. Obok realizacji scenariuszy zajęć podejmujemy  szereg innych działań mających na celu jeszcze szersze i ciekawsze podejście do problemów konieczności ochrony środowiska przyrodniczego.

Uczniowie mojego zespołu nabywają obok niezbędnej wiedzy  także umiejętności  i postawy, które mam nadzieję przyniosą szybko rezultaty na drodze do  ochrony naszej planety, naszego środowiska i nas samych.

Katarzyna Twardosz