,,Polskie lekturki spod chmurki” klasy 2b

III moduł OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO ,, Czytam z klasą- lekturki spod chmurki” już za nami. Uczniowie klasy 2b zakończyli realizację wymienionego projektu i otrzymali POTWIERDZENIE realizacji III modułu oraz CERTYFIKAT ukończenia projektu, a także dyplomy. Dzięki nieocenionej pomocy rodziców udało nam się zrealizować wyznaczone zadania. Dzieci w domu opracowały strony LEKTURNIKA, a także wykonały ilustracje do samodzielnie przeczytanych wierszy Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. Przygotowały recytację utworu wybranego poety oraz ciekawe stroje i rekwizyty. Powstały także wizerunki bohaterów wierszy. W związku ze zdalnym nauczaniem wszystkie te działania organizowali oraz wspierali rodzice, należą im się więc szczególne podziękowania. Projekt był realizowany w naszej szkole jako innowacja pedagogiczna. Jego główny cel to rozwijanie aktywności czytelniczej uczniów, mam nadzieję, że został on osiągnięty.

M. Michalik