Czytam z klasą 2a lekturki spod chmurki

Uczniowie klasy 2a zakończyli udział w ogólnopolskim projekcie Czytam z klasą lekturki spod chmurki, który w naszej szkole był realizowany, jako innowacja pedagogiczna. W ramach III Modułu uczniowie opracowali kartę Lekturnika, wykonali portret bohatera wybranego wiersza Jana Brzechwy. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu rodziców wszystkie dzieci recytowały wybrany wiersz Jan Brzechwy, przygotowały stroje i rekwizyty. Klasa otrzymała Certyfikat, a każdy uczeń dyplom, potwierdzający udział w projekcie. W ciągu roku szkolnego uczniowie bardzo zaangażowali się w wykonywane zadania, wykazali się ogromną inicjatywą i kreatywnością. Mam nadzieję, że realizowany projekt spełnił swoje oczekiwania i zachęcił uczniów do czytania.
M.D