ŚWIETLICA

HARMONOGRAM PRACY W ŚWIETLICY

Jak co roku lecz w nieco innej formie w naszej szkole funkcjonuje świetlica szkolna. Chcąc sprostać oczekiwaniom rodziców i dzieci,  pojawiły się nowe formy spędzania czasu po zajęciach szkolnych. Dzieci  będą miały  możliwość rozwijania swoich zainteresowań i pasji, gdyż została poszerzona oferta zajęć. Uczniowie mogą  brać udział w zabawach rekreacyjno-sportowych, zajęciach komputerowych, językowych ( język niemiecki), przyrodniczych, wokalnych,, tanecznych, a także wykonywać prace plastyczne, techniczne oraz odrabiać zadania domowe. W świetlicy powstał kącik,  do którego w najbliższych dniach zostaną zakupione nowe meble. Zajęcia świetlicowe odbywać się będą również w czytelni, sali komputerowej, sali zabaw, boisku sportowym i placu zabaw.

Świetlica szkolna zapewnia uczniom opiekę codziennie po skończonych zajęciach szkolnych  do godziny 16.30.