Próba ewakuacyjna w SP nr1

15 października została przeprowadzona próba ewakuacyjna w Szkole Podstawowej nr1.W próbnej ewakuacji wzięli udział wszyscy obecni w tym dniu uczniowie i pracownicy placówki. Ćwiczenia tego typu są bardzo potrzebne, gdyż odgrywają dużą rolę społeczną. Oswajają one uczestników oraz kadrę pedagogiczną i pracowników obsługi do sytuacji, w której może zaistnieć konieczność szybkiego, zorganizowanego i pozbawionego elementu paniki, opuszczenia miejsca nauki i pracy. Bardzo dziękujemy za przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacyjnych OSP Dobczyce. U.R.