Podziękowanie dla Rodziców i Rady Rodziców!


Cała społeczność szkolna SP nr 1 w Dobczycach serdecznie dziękuje wszystkim Rodzicom za wsparcie finansowe udzielane poprzez wpłaty na konto Rady Rodziców. W szczególności dziękujemy całej Radzie Rodziców za pomoc, zaangażowanie i wspieranie działań w naszej szkole. Jest to dla nas nauczycieli i uczniów niezwykle ważne i cenne, że zawsze możemy na Państwa liczyć. Nigdy nasze prośby o pomoc nie zostały odrzucone, dzięki temu możemy proponować naszym uczniom szersze oferty programowe. Dziękujemy za niezwykle miłą i serdeczną atmosferę podczas współpracy.
Dzięki zaangażowaniu Rady Rodziców, katedra wychowania fizycznego wzbogaciła się o nowy sprzęt sportowy, który pozwoli urozmaicić zajęcia wf. Zostało zakupionych 10 kpl kijków do Nordic Walking, 3 stopery, 20 sztuk rakietek i 2 siatki do tenisa stołowego, 100 sztuk piłeczek, oraz stół do tenisa.
Serdecznie wszystkim Państwu dziękujemy i prosimy w miarę możliwości o dalsze wsparcie konta Rady Rodziców. Ustalona kwota na ten rok szkolny to 30 zł. Nr konta znajduje się na stronie internetowej szkoły.
Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim Rodzicom dziękujemy i mamy nadzieję na dalszą owocną i miłą współpracę z Radą Rodziców!