Dojazd do SP 1 i SP 2 w Dobczycach zapewniony przez UGiM Dobczyce

W ostatnich dniach rodzice uczniów SP 1 i SP 2 w Dobczycach, którzy dojeżdżają do szkół od strony Kornatki (ul. Dębowa, ul. Górska i ulice do nich przyległe) spotkali się z burmistrzem Tomaszem Susiem w celu omówienia dowozu dzieci na wspomnianej trasie. 

Burmistrz po wysłuchaniu argumentów rodziców przychylił się do ich prośby i zapewnił, iż gmina Dobczyce od 7 września 2020 roku będzie kontynuowała bezpłatny dowóz uczniów do dobczyckich szkół podstawowych.

Mając jednak na uwadze obecną sytuację epidemiczną, zwracamy się do tych z Państwa, którzy mają taką możliwość, o zapewnienie dowozu dzieciom we własnym zakresie. 

Postarajmy się ograniczyć kontakty między uczniami różnych szkół/klas do niezbędnego minimum. 

Bardzo prosimy zgłaszać wychowawcom klas dzieci chętne do dowozu.

Podajemy poniżej przebieg i godziny przejazdu autobusu przewożącego dzieci do szkół:

Rano

Góra Jałowcowa 7:00 – Stojowice 7:07 – SP Brzączowice 7:15 – SP nr 1 w Dobczycach 7:20 – Kornatka (Dziuraki) 7:40 – SP Kornatka  7:50  – SP nr 2 w Dobczycach – SP nr 1 w  Dobczycach

Po południu

SP nr 2 w Dobczycach 13:45 – SP nr 1 w Dobczycach 13:50 – SP Kornatka 14:05 – Kornatka (Dziuraki) 14:15 – SP nr 1 w Dobczycach 14:35 – SP Brzączowice 14:40 – Stojowice 14:47 – SP nr 1 w Dobczycach 15:00 – SP nr 2 w Dobczycach 15:05 – SP Kornatka 15:15-Kornatka (Dziuraki)