Ogłoszenie

Informujemy, że od 1 sierpnia 2020 roku
następuje zmiana adresu e-mail szkoły.
Nowy adres to: sekretariat@spnr1dobczyce.pl