Dokumenty dotyczące wyprawki pierwszoklasisty

Drodzy Rodzice załączniki nr 1, 3 i 4 należy pobrać, wydrukować i uzupełnić, a następnie w dniu rozpoczęcia roku szkolnego przekazać wychowawcy klasy.

Zał. nr 1. Drodzy Rodzice!

Zał. nr 2. Wyprawka ucznia klasy pierwszej

Zał, nr 3. Zgoda na przetwarzanie wizerunku

.Zał. nr 4. Kwestionariusz dla kandydata na ucznia klasy pierwszej