Klauzula informacyjna dotycząca zdalnego nauczania

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. K.K. Baczyńskiego z siedzibą w Dobczycach, ul. Parkowa 4, e-mail sp_dobczyce@interia.pl,
tel. +48 12 2711063

2) Został powołany inspektor danych osobowych ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iodcuw@dobczyce.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych na podstawie Ustawy – Prawo oświatowe oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

4) Dane osobowe będą przetwarzane za pośrednictwem następujących programów:

            – Platforma e-podręczniki;

            – WhatsApp;

            – Messenger;

            – dostawców poczty elektronicznej : Gmail, Interia, Onet, poczta o2;

            – komunikator Zoom.

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegać profilowaniu.

8) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.