Ogłoszenie!

Szanowni Państwo,

w związku z dzisiejszą decyzją Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego o zamknięciu szkół i placówek oświatowych z dniem 16 marca 2020 r. na okres 2 tygodni informujemy, że szkoła będzie zamknięta od poniedziałku (16.03.2020 r.) zgodnie z wytycznymi rządu.

W dniu 12 i 13 marca 2020 r. (czwartek i piątek) w szkole odbywać się będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla naszych uczniów, których rodzice będą mieć kłopot z zapewnieniem opieki dziecku.
Informujemy również, że rodzicom dzieci, którzy nie ukończyli  8 roku życia przysługuje zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit.a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U.2017, poz.1368)

Prosimy Państwa o stosowanie się do rekomendacji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego (unikanie miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi, rygorystyczne przestrzeganie w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których się przebywa) oraz śledzenie na bieżąco komunikatów rządowych i strony internetowej szkoły.Dyrekcja

I