Ogłoszenie

W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi i możliwością przemieszczania się uczniów, zwiększa się ryzyko pojawienia się wśród dzieci wszawicy. Przypominamy więc, że podstawowe zasady profilaktyki wszawicy to stała systematyczna kontrola czystości skóry i włosów, którą wykonują rodzice lub opiekunowie …