Ogłoszenie!

W związku z licznymi niebezpiecznymi dla uczniów sytuacjami, spowodowanymi wjazdem samochodów osobowych na parking przeznaczony wyłącznie do korzystania przez osoby uprawnione (posiadające identyfikatory oraz szkolny autobus) informujemy, że w rejonie wjazdu na teren szkoły przeprowadzane będą kontrole Policji.

                       Z poważaniem  Dyrekcja SP nr 1