Projekt „Edukacja przez Szachy w Szkole”

W naszej szkole od września w klasach pierwszych realizowany jest projekt „Edukacja przez szachy w Szkole”. Projekt będzie trwał dwa lata, podczas którego dzieci uczą się na zajęciach podstawowych zasad i umiejętności gry w szachy.
Szachy mają niezwykle pozytywny wpływ nie tylko na rozwój intelektualny dzieci i młodzieży, ale również społeczny, psychiczny i ogólny. Mogą poprawić koncentrację dzieci, zwiększyć cierpliwość i wytrwałość, a także rozwinąć zmysł twórczy, intuicję, pamięć oraz umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji; mając na uwadze, że gra w szachy uczy też determinacji, motywacji i sportowego zachowania.
Mamy nadzieję, że zajęcia szachowe będą dzieciom sprawiać radość i wywoływać uśmiech na ich twarzy.

A.K. i B.O.