SzachMaks – Internetowy Konkurs Szachowy

W czwartek, 10 października po raz pierwszy w naszej szkole, uczniowie będą mieli możliwość zmierzenia się z pytaniami i zadaniami szachowymi w konkursie SzachMaks, przeznaczonego dla uczniów klas 2-8.

Zadaniem konkursowym uczestników jest samodzielne rozwiązywanie dopasowanych do wieku 24 zadań lub pytań szachowych, w dniu konkursu. Do rozwiązania będzie po 8 zadań za 3, 4 i 5 punktów w czasie maksymalnie 45 minut. Uczestnik sam decyduje o wykorzystaniu swojego czasu. Uczeń otrzymuje na starcie 24 pkt, za udzielenie błędnej odpowiedzi są odejmowany jest 1 punkt. Brak udzielenia odpowiedzi to 0 pkt. Po przejściu do kolejnego zadania nie można już wracać i zmieniać udzielonej odpowiedzi. Końcowy wynik uczestnika zmieści się zatem między 0, a 120 pkt. Podczas 45-minutowej próby jeśli pozwala na to czas, można wielokrotnie podchodzić i próbować poprawiać swój wynik w 24 losowanych zadaniach. Uczeń rozwiązuje zadania konkursowe w szkole na komputerze pod nadzorem Szkolnego Koordynatora Konkursu.

Zgłoszenia przyjmujemy do 9 października (środa). Uczniowie klas drugich i trzecich mogą się zgłaszać u Wychowawczyń.
Konkurs jest płatny 10zł.

Serdecznie zapraszamy!
Bożena Oramus, Agnieszka Kołodziej