WAKACJE TUŻ, TUŻ!


Dzisiaj 18.06.2019 r. odbyło się w SP nr 1 zakończenie roku szkolnego klas IV-VI. Było wiele gratulacji, nagród i podziękowań dla Uczniów, Rodziców i Nauczycieli. Były nagrody za wpisy do „Złotej Księgi” za wysokie wyniki w nauce, za konkursy, sukcesy, za 100% frekwencję i wiele innych okoliczności. Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i dziękujemy oraz życzymy słonecznych, radosnych i przede wszystkim bezpiecznych wakacji! U.Ciapa