Sprawozdanie z innowacji pedagogicznej w klasie 3a w roku szkolnym 2018/2019

       W bieżącym roku szkolnym, w drugim semestrze w klasie 3a realizowano innowację pedagogiczną „NIECHAJ ZDROWE ODŻYWIANIE, TWOIM NAWYKIEM SIĘ STANIE”. Działania objęte innowacją zostały włączone w proces dydaktyczno-wychowawczy, a treści zawarte w Podstawie programowej dotyczące odżywiania  w ramach innowacji, zostały poszerzone z naciskiem na działania praktyczne. Zasady zdrowego odżywiania na pierwszych zajęciach, w profesjonalny sposób przybliżyła uczniom  Pani dietetyczka – Aneta Miękina Nowak.
Jednym z głównych celów było propagowanie wśród uczniów zdrowego stylu życia i promowanie aktywności ruchowej. Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość przygotować  kolorowe  przekąski i kanapki, smaczne napoje  owocowo-warzywne, zdrowe sałatki , czy też owocowe koktajle, a jednocześnie uczyli się odpowiedzialności oraz współpracy. Po czym mieli okazje do wspólnego, kulturalnego spożywania posiłków, kształcąc właściwe nawyki żywieniowe.
Z mojej obserwacji  wynika, iż podczas tych zajęć uczniowie czerpali również radość z samodzielnego przygotowania w/w posiłków. Podczas zajęć towarzyszyła im piosenka „Witaminki, witaminki dla chłopczyka i dziewczynki”, a wspólnym elementem stroju były czapki kucharskie, wykonane podczas zajęć technicznych.
Na zakończenie dokonano ewaluacji działań innowacyjnych na podstawie ankiety z uczniami oraz ich obserwacji  podczas spożywania drugiego śniadania i przekąsek, a także podczas wycieczek i zaplanowanych uroczystości klasowych. Postawione cele w dużym stopniu zostały osiągnięte. Wyniki są bardzo zadawalające – uczniowie  odpowiadając na pytania zawarte w ankiecie mieli możliwość wskazać co jedzą, jak często jedzą, z jakich przekąsek potrafią zrezygnować, jak spędzają wolny czas.
Podsumowaniem zajęć było wykonanie ulotki promującej zdrowe odżywianie. Do zadania dzieci przystąpiły bardzo ambitnie i wykonały bardzo ciekawe prace, które zostały zaprezentowane rodzicom podczas ostatniego spotkania.
Wychowawczyni – Renata Zając